Общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 23.06.2016

Редовно годишно общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 29.06.2015

Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД проведено на 30.06.2014 г.

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Златни Пясъци" АД на 30.06.2014 г.