Golden Sands

Golden Sands - A modern resort with traditions, and history going back 60 years!

 

A true pearl of the Bulgarian Black Sea Coast! A unique blend of lovely nature park, warm sea, and fine golden sand!


Excellent possibilities for recreation, entertainment, new acquaintances, health and beauty!

 

 

Hotel ADMIRAL

Distance to the beach: 20 m

Location: In the very centre of Golden sands resort, lively atmosphere, this 5-star hotel is at a walking distance from all the resort attractions. Only a pedestrian alley separates it from the wide sandy beach. Admiral offers comfort and a wide range of on-site facilities.

Features

                               

Real Estate

    • Zlatna kotva
    • Zlatna kotva ZLATNA KOTVA Apartments is a modern luxury complex, located just on beach strip in the heart of Golden Sands Resort. more
    • Admiral Apartments
    • Admiral Apartments ADMIRAL Apartments is a modern luxury complex, located just on beach strip in the heart of Golden Sands Resort. more

Video


Aquapolis


Attraction Park 'Aquapolis' - the most beautiful water park in Eastern Europe, is the first one in Bulgaria, established in a unique Mauritian Mediterranean style. It is located in the northwestern section of 'Golden Sands' tourist resort, on the main road from 'Riviera' tourist resort to 'Albena' tourist resort. The water park is situated in the forest, sporting a unique sea-view and the whole tourist resort.


Useful Links


НОВИНИ

ОБЯВЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

„Златни пясъци“ АД

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, к.к. Златни пясъци

представлявано от Ивайло Василев Чеварганов – изпълнителен директор

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Промяна на предназначението и реконструкция на шест броя магазини в „Медицински център“ в УПИ II 175,89, кв. 28 по плана на к.к. „Златни пясъци“, сграда с идентификатор 10135.513.472.19 по КККР на гр. Варна.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в планираната територия. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на строителството.

Лице за контакт: Милка Иванова - моб. 0899911821

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ No 4

 

Или на електронна поща:riosv-vn@riosv-varna.bg